Moderní elektronická spisová služba

Rychlá a chytrá správa dokumentů

máme řešení pro
velké organizace
města a obce
finanční instituce
Produktová řada S&T PilsCom

Speciálně vyvinutá řada produktů PilsCom je určena zejména pro subjekty státní správy, finanční instituce i soukromý sektor. Mezi hlavní produkty patří kompletní spisová služba obohacená o mnohé variabilní moduly. Nabízíme jak vlastní aplikace, které jsou neustále vyvíjeny a zdokonalovány na základě uživatelských zkušeností, tak řešení svých strategických obchodních partnerů, mezi které se řadí např. Microsoft, Adobe, FileNET apod.

Spisová služba Athena
 • Komplexní program pro evidenci a manipulaci s dokumenty a spisy.
 • Je v souladu s platnou legislativou ČR.
 • Řešení pro archivaci spisů a dokumentů, jejich skartaci, verzování, tisk obálek, sběrné archy a mnoho dalšího.
Úložiště Cháron
 • Úložiště obsahu (převážně dokumentů) s prostředky na vytvoření, administraci a údržbu.
 • Dostupnější alternativa řešení FileNet Content Manager, FileNet Content Services, IBM DB2 Content Manager.
 • Kompatibilní s aplikacemi jiných výrobců, jimž poskytuje rozhraní na využití celé funkcionality.
Aplikace usnesení
 • Aplikace umožňuje pracovat s dokumenty od zpracování návrhu usnesení, jeho předložení, až k uložení do úložiště dokumentů jako platného dokumentu.
 • Definitivní znění usnesení je možno publikovat na internet.
 • Zahrnuje workflow na oběh vyjadřování se a možnost editace návrhů usnesení.
Aplikace smlouvy
 • Ucelený systém pro práci se smlouvami v organizaci.
 • Umožňuje těsnou spolupráci s ekonomickým informačním systémem.
 • Je dostupná přes prohlížeč internetu. Plná podpora zveřejňování do registru smluv včetně komfortní anonymizace smluvních dokumentů.
Aplikace faktury
 • Systém pro práci s fakturami umožňující spolupráci s ekonomickým informačním systémem (například SAP, Microsoft NAV, Abra…)
 • Faktury jsou v aplikaci Faktury naskenovány nebo rovnou přijaty v digitální formě a následně uloženy do úložiště dokumentů.
 • Každý účastník se může k faktuře vyjádřit a jeho názor ovlivní další tok ve workflow.
Aplikace objednávky
 • Zpracování objednávky v průběhu celého jejího cyklu. Digitální obraz objednávky putuje po jednotlivých pozicích s možností případné editace některých položek.
 • Feedback od zainteresovaných účastníků.
 • Možnost propojení s modulem Faktury, lze využít navržení rozúčtování v objednávce při zaúčtování došlé faktury.
Kontaktujte nás